CTY TNHH NGUYÊN THỊNH PHÁT Hotline : 0909 153 183 - 0988 144 847 (Mr.Vinh)
 

Máy phát điện theo công suất


Máy phát điện 100kva

Máy phát điện 100kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện 75kva

Máy phát điện 75kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện 45kva

Máy phát điện 45kva

Xuất xứ : England (Anh Quốc)

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện 200kva

Máy phát điện 200kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện 150kva

Máy phát điện 150kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện 125kva

Máy phát điện 125kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện 350kva

Máy phát điện 350kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện 300kva

Máy phát điện 300kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện 250kva

Máy phát điện 250kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện 500kva

Máy phát điện 500kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện 450kva

Máy phát điện 450kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện 400kva

Máy phát điện 400kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện 1000kva

Máy phát điện 1000kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện 750kva

Máy phát điện 750kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện 600kva

Máy phát điện 600kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện 25kva

Máy phát điện 25kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện 30kva

Máy phát điện 30kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện 225kva

Máy phát điện 225kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183