CTY TNHH NGUYÊN THỊNH PHÁT Hotline : 0909 153 183 - 0988 144 847 (Mr.Vinh)
 

Máy phát điện theo hãng


Máy phát điện Mitsubishi

Máy phát điện Mitsubishi

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện Cummins

Máy phát điện Cummins

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện Yanmar

Máy phát điện Yanmar

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện Denyo

Máy phát điện Denyo

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện Komatsu

Máy phát điện Komatsu

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện Perkins

Máy phát điện Perkins

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện Hino

Máy phát điện Hino

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện Isuzu

Máy phát điện Isuzu

Xuất xứ : Mỹ

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện Nissan

Máy phát điện Nissan

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183

Máy phát điện John Deer

Máy phát điện John Deer

Xuất xứ : Nhật Bản

Bảo hành đến 24th

Liên hệ 0909.153.183