Máy phát điện chạy dầu

Máy phát điện cũ 25kva cummins

Máy phát điện cũ 25kva cummins

Xuất xứ : Mỹ


Máy phát điện 75kva

Máy phát điện 75kva

Xuất xứ : Nhật Bản


Máy phát điện cũ 30kva cummins

Máy phát điện cũ 30kva cummins

Xuất xứ : Mỹ


Máy phát điện cũ 40kva cummins

Máy phát điện cũ 40kva cummins

Xuất xứ : Mỹ