Máy phát điện cũ giá rẻ

Máy phát điện chạy dầu

Máy phát điện cũ 25kva cummins

Máy phát điện cũ 25kva cummins

Xuất xứ :

Liên hệ 0988.144.847


Máy phát điện 75kva

Máy phát điện 75kva

Xuất xứ :

Liên hệ 0988.144.847


Máy phát điện cũ 30kva cummins

Máy phát điện cũ 30kva cummins

Xuất xứ :

Liên hệ 0988.144.847


Máy phát điện cũ 40kva cummins

Máy phát điện cũ 40kva cummins

Xuất xứ :

Liên hệ 0988.144.847