Nguyên Thịnh Phát - Hotline: 0909-153-183 Mr Vinh

  Máy phát điện Cummins


  Máy phát điện cũ 25kva cummins

  Máy phát điện cũ 25kva cummins

  Máy phát điện Cummins 25kVA 3 pha chạy dầu diesel;Model: CDS-25KT; Công suất 25kVA dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ 30kva cummins

  Máy phát điện cũ 30kva cummins

  Máy phát điện Cummins 30kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-30KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ 40kva cummins

  Máy phát điện cũ 40kva cummins

  Máy phát điện Cummins 40kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-42KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ 50kva cummins

  Máy phát điện cũ 50kva cummins

  Máy phát điện Cummins 50kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-55KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ 60kva cummins

  Máy phát điện cũ 60kva cummins

  Máy phát điện Cummins 60kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-66KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ 80kva cummins

  Máy phát điện cũ 80kva cummins

  Máy phát điện Cummins 80kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-83KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ 90kva cummins

  Máy phát điện cũ 90kva cummins

  Máy phát điện Cummins 90kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-96KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ 100kva cummins

  Máy phát điện cũ 100kva cummins

  Máy phát điện Cummins 100kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-103KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ 110kva cummins

  Máy phát điện cũ 110kva cummins

  Máy phát điện Cummins 110kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-110KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ cummins

  Máy phát điện cũ 125kva cummins

  Máy phát điện cũ 125kva cummins

  Máy phát điện Cummins 125kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-138KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp hoặc dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu.

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ 160kva cummins

  Máy phát điện cũ 160kva cummins

  Máy phát điện Cummins 160kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-176KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ 180kva cummins

  Máy phát điện cũ 180kva cummins

  Máy phát điện Cummins 180kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-198KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ 200kva cummins

  Máy phát điện cũ 200kva cummins

  Máy phát điện Cummins 200kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-220KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ 250kva cummins

  Máy phát điện cũ 250kva cummins

  Máy phát điện Cummins 250kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-275KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ 300kva cummins

  Máy phát điện cũ 300kva cummins

  Máy phát điện Cummins 300kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-350KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ 400kva cummins

  Máy phát điện cũ 400kva cummins

  Máy phát điện Cummins 400kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-440KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp, dân dụng; Vỏ chống ồn đồng bộ; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ 500kva cummins

  Máy phát điện cũ 500kva cummins

  Máy phát điện Cummins 500kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-550KT; Công suất 550kVA dự phòng cho công nghiệp; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ 600kva cummins

  Máy phát điện cũ 600kva cummins

  Máy phát điện Cummins 600kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-660KT; Công suất 660kVA dự phòng cho công nghiệp; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ 700kva cummins

  Máy phát điện cũ 700kva cummins

  Máy phát điện Cummins 700kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-715KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ 800kva cummins

  Máy phát điện cũ 800kva cummins

  Máy phát điện Cummins 800kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-880KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ 1000kva cummins

  Máy phát điện cũ 1000kva cummins

  Máy phát điện Cummins 1000kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-1100KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ 1200kva cummins

  Máy phát điện cũ 1200kva cummins

  Máy phát điện Cummins 1200kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-1238KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ 1400kva cummins

  Máy phát điện cũ 1400kva cummins

  Máy phát điện Cummins 1400kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-1513KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm

  Máy phát điện cũ 1500kva cummins

  Máy phát điện cũ 1500kva cummins

  Máy phát điện Cummins 1500kVA 3 pha chạy dầu diesel; Model: CDS-1650KT; Công suất dự phòng cho công nghiệp; Vỏ chống ồn đồng bộ tùy chọn; Nhập khẩu nguyên chiếc; Tiết kiệm nhiên liệu

  Xem thêm
  Bạn đang cần mua máy phát điện

  Máy phát điện giá rẻ

  Chúng tôi chuyên cung cấp máy phát điện công nghiệp trên cả nước, bán máy phát điện nhập chính hãng CŨ và MỚI với giá tốt nhất.

  CÔNG TY TNHH TM NGUYÊN THỊNH PHÁT

  Kho hàng: 278 - 280 Xa Lộ Hà Nội, P. Long Bình, Q.9 , TP.HCM

  Email: mayphatdienntp@gmail.com

  Website : https://www.mayphatdien.info

  Hotline : 0909.153.183 - 0988.144.847

  Giới thiệu

  Công ty Nguyên Thịnh Phát đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp máy phát điện. Chúng tôi chuyên bán các loại máy phát điện chính hãng CŨ và MỚI.

  Với MÁY PHÁT ĐIỆN CŨ chính hãng chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng máy còn tốt từ 85-99% nhưng giá thành thì rất thấp. Hãy liên hệ Nguyên Thịnh Phát để chúng tôi có thể giúp bạn chọn được máy phù hợp nhất.