Máy phát điện cũ giá rẻ

Máy phát điện Hino

Máy phát điện Hino 25kva

Máy phát điện Hino 25kva

Xuất xứ :

85tr đến 145tr


Máy phát điện Hino 45kva

Máy phát điện Hino 45kva

Xuất xứ :

135tr đến 200tr


Máy phát điện Hino 150kva

Máy phát điện Hino 150kva

Xuất xứ :

190tr đến 320tr


Máy phát điện Hino 400kva

Máy phát điện Hino 400kva

Xuất xứ :

320tr đến 570tr


Máy phát điện Hino 300kva

Máy phát điện Hino 300kva

Xuất xứ :

260tr đến 440tr


Máy phát điện Hino 40kva

Máy phát điện Hino 40kva

Xuất xứ :

125tr đến 190tr


Máy phát điện Hino 30kva

Máy phát điện Hino 30kva

Xuất xứ :

90tr đến 160tr


Máy phát điện Hino 90kva

Máy phát điện Hino 90kva

Xuất xứ :

200tr đến 250tr